Regulamin:

Zgłoszenie strony do katalogu oznacza aprobatę tego Regulaminu, dlatego zaznajom się z nim nim zgłosisz swoją witrynę. Zgłaszając stronę oświadczasz , że jesteś jej dysponentem lub działasz z upoważnienia posiadacza witryny.

1. Katalog stron internetowych jest administrowany przez firmę ITSEO. Jego głównym celem jest udostępnienie odsyłaczy do dobrych witryn WWW w Polskim Internecie.

2. Każdy użytkownik może zaproponować włączenie swojej strony do Katalogu. Jednak aby strona została zaakceptowana musi wypełnić określone wymagania. Ponadto zgłoszenie wpisu jest płatne a publikacja następuje po zatwierdzeniu przez redaktora. Należność za rozpatrzenie przez Redaktora zgłoszonego wpisu może zostać uiszczona za pomocą SMS Premium albo w przypadku zakupu multikodu przez płatności Dotpay.

3. O zatwierdzeniu wpisu decydują Redaktorzy Katalogu. Strona nie zostanie zaakceptowana do publikacji jeżeli nie będzie zgodna z regulaminem katalogu. W takim przypadku opłata za rozpatrzenie wpisu nie będzie oddawana.

4. Do Katalogu nie dodajemy linków do witryn zawierających treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.

- Nie publikujemy odnośników do witryn zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, jak również witryn propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie i naruszających zasady netykiety.
- Nie dodajemy do Katalogu odsyłaczy do witryn będących dopiero w fazie budowy lub nie zawierających prawie żadnej treści.
- Nie zamieszczamy w Katalogu witryn obejmujących wyłącznie wersję obcojęzyczną.
- Nie dodajemy do Katalogu stron stanowiących podstrony witryn już w nim zarejestrowanych. Wyjątek może stanowić podstrona o znacznej wartości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie.
- Nie dodajemy do Katalogu stron o takiej samej treści pod różnymi domenami, stron będących przekierowaniem na inną stronę lub prezentujących, w nieco zmodyfikowany sposób, treść innej strony internetowej. Strony takie będą kasowane z Katalogu.
- Nie dodajemy stron będących „prosto” wykonanym zapleczem i/lub MFA, preclami, witrynami z zainstalowanym SWL'em - chyba, że zawierają naprawdę unikatową i wartościową treść - lecz ocena strony dokonana przez Redaktora jest ostateczna.

5. Tytuł i opis strony w Katalogu stron może być tylko adresem URL danej strony(w postaci "strona.pl" lub "www.strona.pl").

6. Do katalogu stron przyjmujemy tylko rzeczywiste strony hydraulików, działających na terenie Warszawy(w wyjątkowych przypadkach - także jej najbliższych okolic).

7. W tytule i opisie strony WWW duże litery mogą być stosowane wyłącznie w zgodzie z zasadami polskiej ortografii. Ciągi wyrazów pisanych dużymi literami będą zamieniane na małe.

8. Żeby zapewnić Użytkownikom najwyższą jakość rezultatów wyszukiwania w Katalogu strony niedostępne przez 10 kolejnych dni będą automatycznie usuwane z Katalogu

9. Użytkownik umieszcza materiały na stronie WWW (jak również w Katalogu) wyłącznie na własną odpowiedzialność. Firma ITSEO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach WWW użytkowników, jak również za poglądy i opinie wyrażone na stronach znajdujących się w Katalogu (w tym meta tagi, które tworzone są automatycznie na podstawie danych wysłanych przez użytkowników w trakcie dodawania wpisu) zamieszczane w serwisie przez użytkowników (w szczególności, jeżeli naruszają one reguły uczciwej konkurencji bądź prawa do znaków towarowych) oraz zastrzega sobie prawo do skasowania dowolnego wpisu bez podania przyczyny lub do wprowadzenia zmian w wysłanych zgłoszeniach.

10. Za naruszenie praw autorskich przez użytkownika poprzez wykorzystanie na stronie WWW treści będącej własnością innej osoby lub w jakikolwiek inny sposób odpowiedzialność ponosi wyłącznie sam użytkownik.

11. Witryny WWW, naruszające warunki regulaminu mogą być kasowane z katalogu bez powiadomienia użytkownika.

12. Tytuł i opis strony w Katalogu Stron WWW nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.

13. Administrator katalogu zastrzega sobie prawo do modyfikacji tytułu i opisu witryn zgłoszonych przez użytkowników.

14. Zastrzegamy sobie także prawo do niepodawania przyczyny usunięcia witryny WWW z Katalogu. Nie przechowujemy także dowodów naruszania regulaminu i nie będziemy dokumentować takich naruszeń. Zastrzegamy sobie prawo do SUBIEKTYWNEJ oceny wartości zgłoszonej witryny.

15. Firma ITSEO zastrzega sobie również prawo zablokowania możliwości dodania witryny do Katalogu w sytuacjach gdy:

- treść strony udostępniana Moderatorowi Katalogu jest inna, niż ta którą widzi użytkownik,
- prezentowane strony istnieją tylko w celu reklamowania innych stron wyświetlających się w osobnych oknach,
- prezentowana treść strony jest inna w zależności od rodzaju przeglądarki użytkownika,
- prezentowana treść strony jest losowo wybierana,
- elementy zawarte na stronie, mogą zakłócać korzystanie z zasobów Katalogu innym użytkownikom.

16. Wszelkie pytania, wątpliwości co do funkcjonowania Katalogu a także stron się w nim znajdujących można zgłaszać poprzez dostępny formularz kontaktowy.

17. Firma ITSEO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin Katalogu Stron WWW obowiązuje od momentu opublikowania.

18. W Serwisie są dostępne dwa typy wpisów - wpis premium oraz gold. W obu przypadkach, strona po pozytywnej moderacji, umieszczana jest w katalogu na okres roku(365 dni). Wpis gold różni się kilkoma elementami od wpisu premium(widocznymi podczas dodawania wpisu) KTÓRE BĘDĄ AKTYWNE PRZEZ OKRES 30 DNI(są to między innymi dodatkowe umieszczenie strony w ramce na stronie głównej).

19. Płatności za rozpatrzenie oraz wyróżnienie wpisu obsługuje Firma DotPay.
Regulamin Usług i Serwisów SMS.
Link do formularza służącego do składania reklamacji.

Nasze dane: Firma ITSEO
Warszawska 1/3/94
Rzeszów 35-205
NIP:8641744046


Aby skontaktować się z nami skorzystaj z formularza w dziale Kontakt

Copyright by hydraulicy-warszawa.com.pl, All righst reserved 2014